Den här sidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du använder Edge, Chrome, Safari eller Firefox.
Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar till fri frakt.

Betala säkert med Klarna.

Personuppgiftspolicy

 1. Vi är måna om din personliga integritet

  Biocool ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För Biocool är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

  För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 2. Biocool AB är personuppgiftsansvarig

  Biocool AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

  Som personuppgiftsansvarig tar Biocool ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på Biocool.

  Biocools kontaktuppgifter är följande:

  Biocool AB
  Box 55626
  102 14 Stockholm

  Organisationsnummer: 556884-8203
 3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

  Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss. Se mer under avsnitt 4 nedan.

 4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  Behandling med stöd av ditt samtycke:

  Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Biocool behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Biocool. I sådant fall kommer Biocool inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

  Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig:

  Dina personuppgifter används av Biocool för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

  Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen:

  Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att ge dig en bättre upplevelse och personliga och relevanta erbjudanden via onlineannonsering följer vi dina köpvanor när du besöker Biocools hemsidor. För det ändamålet använder vi cookies och andra analysverktyg (t. ex. Google Analytics) för att automatiskt samla in information om ditt besök. Det inkluderar exempelvis de inställningar och val du gör när du använder Biocools hemsidor. Läs mer om hur vi samlar in data och använder cookies längre ner på sidan.

  Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

  Biocool behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos Biocool, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

 5. Hur använder vi dina uppgifter?

  För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

  Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder Biocools hemsidor och leverera en bättre upplevelse på Biocools hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på Biocools hemsidor.

  För mer information om cookies och hur du kan påverka användningen av cookies, läs längre ner på sajten.

  Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 6. Säkerhet

  Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Biocool skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

 7. Rätten till dina personuppgifter

  Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Biocool (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Biocool att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

  Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

  Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

  Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Titel

Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar för fri frakt!
Inga fler produkter tillgängliga för köp