Den här sidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du använder Edge, Chrome, Safari eller Firefox.
Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar till fri frakt.

Betala säkert med Klarna.

Vattentanksrengöring

Biocools metod för säkert dricksvatten består av två steg och fungerar för alla typer av vattentankar och vattenbehållare. Första steget är vattentanksrengöring med Biocool Clean my water tank och andra steget är att bibehålla dricksvattenkvaliteten med Biocool Purify my drinking water. I alla vattentankar och vattenbehållare bildas med tiden avlagringar på insidan.

Tankrengöring från Biocool rengör inte bara tanken utan kommer åt alla slangar och kopplingar ända ut till kranen. Vi tycker att rengöra vattentank ska vara enkelt. Dosera tabletter motsvarande tankvolym, fyll systemet med vatten, vänta och töm ut. Klart!

När tabletterna verkat är restprodukterna vatten och syre. De lämnar heller ingen smak. Därför behövs ingen eftersköljning efter rengöring.

Husbil uppställd på campingplats med bort och stolar utanför
Person tar ett glas vatten från kranen i husvagn, husbil eller båt

Rengöring av vattentank husbil

Utrymmet i husbilar är begränsat och det kan därför vara svårt att komma åt vattentanken för rengöring. Biocool Clean my water tank är ett rengöringsmedel i vattentank för husbil som löser problemet. Dosera tabletter motsvarande tankvolym direkt i vattentanken. Fyll vattentanken med vatten och låt sedan verka. När rengöringen är klar töms vattnet ut och vattentanken är rengjord. Ingen eftersköljning är nödvändig. Att rengöra blir knappast enklare än så.

Rengöring av vattentank i husvagn med rengöringstabletter

Bra vattenkvalitet börjar med en rengjord vattentank. Med rengöringstabletter från Biocool är det enkelt att rengöra tank och slangar. Rengöring av vattentank i husvagn blir inte enklare. Lägg i tabletterna i tanken, fyll på med vatten och låt dem verka. När rengöringen är klar är det bara att tömma ut vattnet. Ingen manuell skrubbning eller eftersköljning behövs.

Produkten Clean my water tank vid vattentank till husvagn, husbil eller båt
Clean my water tank och Purify my drinking water på segelbåt vid hål till vattentanken

Rengöring av vattentank på båt

Vattentank på båt kan vara svår att komma åt att rengöra. Med rengöringstabletter blir det enkelt och kräver ingen stor handpåläggning. Lägg i tabletter motsvarande tankens storlek, fyll upp med vatten och låt verka. Töm sedan ut vattnet och tanken är ren. Då tabletterna varken lämnar smak eller lukt och restprodukterna är vatten och syre behövs ingen eftersköljning. Rengöring av vattentank i båt har aldrig varit enklare.

Rengöring av vattentank med rengöringstabletter

I alla vattentankar bildas med tiden beläggningar på tankens insida. Rengöringstabletter är ett enkelt sätt att rengöra din vattentank. Biocool Clean my water tank är ett rengöringsmedel i tablettform som effektivt gör ren vattentank och slangar med liten handpåläggning. Dosera tabletter motsvarande tankvolym, fyll på med vatten, låt verka och töm ut. Restprodukterna är vatten och syre. De lämnar ingen smak eller lukt. Därför behöver du inte skölja ur tanken efter rengöring.

Biofilm och alger i smutsig vattentank husvagn husbil eller båt

FAQ - Vanliga frågor och svar

Jag upplever att det fastnar smuts och klumpar i mitt vattenfilter.

Produkten löser upp smuts som finns i tank och slangar. Det finns inget i produkten som ger vita avlagringar eller som på annat sätt kan skada material i tanken, slangar eller kopplingar. Däremot så skapar kalk, avlagringar i alla typer av vattentankar/system. Oavsett om man har mycket kalk i vattnet eller inte så bildas avlagringar över tid. Att ex jämföras med behållaren till en kaffebryggare, den måste rengöras då och då för att få bort kalkavlagringar. För att få bort kalk behövs särskilda rengöringsmedel med lågt pH värde.

Hur rengör man en vattentank?

Med manuell rengöring är det svårt att komma åt hela systemet. Rengöring av vattentank görs enklast med rengöringstabletter för vattenbehållare och vattentankar. Tabletterna doseras och tanken fylls med vatten. Ofta finns slangar och kranar kopplade till tanken. Öppna kranarna för att rengöringen ska nå ut i hela systemet. Låt verka och töm sedan ut. Ingen eftersköljning krävs.

Hur renar man vatten från kalk?

På många ställen i Sverige och Europa är kalkhalten i vattnet hög. Det leder till kalkbildning i vattentank och slangar vilket i sin tur gör att tanken blir smutsig snabbare och att det kan bli stopp i kran och dusch. Avkalka regelbundet med speciellt avkalkningsmedel, citronsyra eller ättika. Glöm inte att också göra den vanliga tankrengöringen.

Hur avkalkar man vatten?

Vatten kan avkalkas med ett så kallat avhärdningsfilter. Det innehåller salt och avkalkar vattnet innan det kommer ut i vattensystemet. Åtgången på salt blir ganska stor för ett normalt hushåll. För husvagnar, husbilar och båtar är det vanligare att man istället avkalkar systemet regelbundet med speciellt avkalkningsmedel, citronsyra eller ättika.

Hur göra rent vattendunk?

Vattendunkar bör rengöras regelbundet. Annars riskerar man att det bildas beläggning på insidan av dunken och den kan börja lukta unket. Enklast är att rengöra med speciellt utvecklat rengöringsmedel för vattentankar, rengöringstabletter. Tabletter motsvarande dunkens volym doseras i tanken innan den fylls upp med vatten. Låt verka över natten och töm sedan ut. Ingen eftersköljning behövs.

Hur förvarar man vatten i dunk?

Man kan förvara vatten på flera sätt. Det som är viktigt att tänka på är att man gör det i en väl rengjord behållare och att man förvarar vattnet på ett sätt som hindrar vattnet från att bli dåligt. Använd tabletter för vattentanksrengöring för att förbereda vattendunken. När du fyllt på vattnet tillsätter du vattenreningstabletter för att kunna förvara vattnet över tid.

Titel

Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar för fri frakt!
Inga fler produkter tillgängliga för köp