Den här sidan har begränsad support för din webbläsare. Vi rekommenderar att du använder Edge, Chrome, Safari eller Firefox.
Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar till fri frakt.

Betala säkert med Klarna.

Information och förutsättningar

Spabad & badtunnor

Spabad kan ha olika typer av reningssystem. Det kan vara i form av pappersfilter eller olika spolningssystem med filterbollar eller sandfilter. Idag är det allt vanligare att spabad även har stöd av UV-rening. För att vattnet skall renas från partiklar och smuts krävs också att vattnet cirkulerar tillräckligt många timmar per dygn genom reningssystemet.

Generellt är vår erfarenhet att:

 1. det är bra att börja med en rening som pågår 24 timmar per dygn.
 2. man bör titta till filtret minst en gång i veckan och hellre byta till ett rent filter för ofta än för sällan. Ha alltid en dubbel uppsättning filter att alternera mellan. Rengör enkelt dina patronfilter och filterbollar med Clean my pool filter. Vid användning av Disinfect my pool syns smutsen i filtret tydligare än vid användning av klor. 
 3. det är också viktigt att rengöra kar och slangar minst två gånger per år för att kunna bihålla ett bra badvatten.

Olika system och uppsättingar

För dig med patronfilter eller pappersfilter

Rengör filtren ofta, under högsäsong, gärna en till två gånger i veckan. För att det ska vara enkelt att byta dem, skaffa dig dubbla uppsättningar av filter så att du alltid har rena och torra filter att byta till. Då håller också filtret längre samtidigt som det renar vattnet mer effektivt. Om filtret blir smutsigt slutar det att rena vattnet vilket leder till snabbt ökad tillväxt av mikroorganismer i badvattnet. Därför är det avgörande att hålla rent filtren. Pappersfilter håller du enkelt rent genom att använda Biocool Clean my poolfilter. Två tabletter löses upp i en hink med vatten där det smutsiga filtret får stå över natten. Därefter plockar man upp filtret, sköljer det och låter det lufttorka innan man åter använder filtret. Läs mer om hur man använder produkten på förpackningen eller klicka här!

Har du pappersfilter använd följande produkter från Biocool:

Disinfect my pool

Clean my pool filter

Clear my pool water

Shock my spa system

För dig med filterbollar och backspolning

Filterbollar ser ut som luddiga tennisbollar som ligger i en behållare inne i reningssystemet. Dessa filterbollar skall vara fluffiga och inte kladdiga av smuts för att fungera optimalt. Oftast är rekommendationen att de ska bytas efter 3-6 månader, men om man råkat få tillväxt i vattnet och det blivit riktigt smutsigt finns risken att filterbollarna inte klarar den tiden. Titta gärna på filterbollarna ofta så att du är säker på att det gör sitt jobb. Fördelen med ett backspolningssystem är att man enkelt kan tömma ut ett par 100 liter vatten och sedan fräscha upp badvattnet genom att fylla på med nytt vatten. Ett enkelt sätt att hålla vattnet fräscht helt enkelt. Filterbollar kan i de flesta fall rengöras och återanvändas. Använd Clean my poolfilter för rengöring.

Har du filterbollar använd följande produkter från Biocool:

Disinfect my pool

Clear my pool water

Clean my pool filter

Shock my spa system

För dig med sandfilter och backspolning

Ett sandfilter består av sand inkapslat i en sluten behållare. En del kan istället ha glaskross, men funktionen är densamma. Principen med sandfilter är att badvattnet trycks genom sanden och renas på så sätt från partiklar. Sanden hålls ren genom att man backpolar och sköljer sanden fri från smutsen. Precis som alla filtersystem måste man hålla koll på sanden. Under högsäsong kan man behöva backspola 1-2 gånger i veckan.

Har du sandfilter använd följande produkter från Biocool:

Disinfect my pool

Clear my pool water

Shock my spa system

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan Biocool Disinfect my pool water och vanligt klor?

Några viktiga skillnader mellan Biocool Disinfect my pool water och traditionellt klor är:

Traditionellt klor består av föreningar som genererar något som kallas för kloraminer och organiska klorföreningar. Det är det som ger den distinkta lukten av klor. Dessa är hälsoskadliga och bl.a. astmaframkallande. Biocool Disinfect my pool är fri från sådana föreningar och generera därför inte kloraminer eller organiska klorföreningar Biocool Disinfect my pool luktar inget i sig.

Eftersom att Biocool Disinfect my pool är effektiv vid olika pH-värden krävs ingen separat mätning eller justering. Det krävs heller ingen mätning av fritt och bundet klor eller alkanitet.

Hur fungerar Biocool Disinfect my pool?

Den långa kolkedjan som DDAC har, alltså "svansen", kan interagera med bakteriers cellmembran. Det leder till att bakteriernas membran börjar läcka och cellen dör. Samma princip gäller för virus där DDAC också har effekt.

Kan man använda Biocool Disinfect my pool i badvatten med klor i?

Är vattnet fräscht och man vill behålla det, går det bra att gå över till Disinfect my pool för desinfektion. Dosera enligt anvisningarna.

En fördel med att vår produkt är kompatibel med klor är att det går att använda chockklor/klorpuck för att snabbt slå ut tillväxt i badvattnet. T.ex. om underhåll varit bristfälligt under en tid. När pucken verkat klart doseras Disinfect my pool enligt anvisningarna.

Hur kan det komma sig att man inte behöver mäta och justera pH?

Vanligt klor kräver ett pH-värde som ligger melln 7,2 och 7,4 för att fungera optimalt. Ligger värdet under 7 kan det leda till irritation i ögon och på huden samt korrossion/rost på exempelvis metallytor. Om pH-värdet istället ligger för högt, reduceras kloreffekten och man får tillväxt i vattnet. Biocool Disinfect my pool är effektivt vid alla pH-värden och behåller sin desinficerande effekt.

Några enkla tips att följa för att hålla ditt bad hygieniskt och trevligt

Rengör kar och slangar regelbundet. Har man en badtunna utan reningsverk, rengör den väldigt ofta! I stillastående vatten utan desinfektion och reningssystem växer bakterier snabbt.

Cirkulation och filtrering ska till att börja med alltid vara igång 24 timmar om dygnet. Se till att filtret är såpass rent att det kan samla upp ny smuts. Byt hellre för ofta än för sällan.

 • Kontrollera att cirkulationen fungerar
 • Desinficera alltid badvattnet och om fler användare än vanligt varit i badet, stöddosera!
 • Det mycket viktigt att duscha och tvätta sig ren med tvål och vatten före bad och efter bad
 • Använd alltid rena badkläderna
 • Med fördel använd skor till och från badet
 • Duscha alltid om man kliver i och ur badet, särskilt om man varit på toaletten, sådana bakterier trivs väldigt bra i badvatten

Håll koll på att vattnet som man fyller upp spabadet eller badtunnan med, är ett rent dricksvatten som inte kontanimerats med andra bakterier. Som exempelvis via en trädgårdsslang som ligger på marken och används till allt möjligt. I slangen finns med storsannolikhet jordbakterier som Psedomanas. Dessa följer då med ner i badet och växer till sig väldigt snabbt. 

Tänk på att:
Ett badvatten skall vara klart och fint. Om det är ”mjölkigt” ska man inte bada. Då måste man vidta åtgärder och säkerställa att man följt rekommendationerna för ett hygieniskt bad. Har man mycket kalk i vattnet kommer man alltid att ha ett lite ”mjölkigt” vattnet, då klarheten är svår att uppnå på grund av kalken i vattnet.

Badvattnet luktar unket?

Om badvattnet lukter skog och mossa när man öppna locket så kan man bli av med lukten genom att låta locket stå öppet en stund.

Om lukten är intensiv och inte försvinner kan det hänga ihop med att

 1. Filtret är smutsigt/fullt eller
 2. Det är tillväxt i badet.

Tecken på båda orsakerna är att vattnet upplevs lite ”mjölkigt” eller grönt. Byt till ett rent filter, desinficera badvattnet och låt det rena filtret och desinfektionen verka till lukten försvinner och att badvattnet ser fräscht ut.

Har man problem med att få ett klart vatten kan Biocool Clear my pool water, flockningsmedel, hjälpa. 

Läs gärna mer under rubriken ”Några enkla tips att följa för att hålla ditt bad hygieniskt och trevlig”.

Ytterligare åtgärder för vatten som luktar unket

Läs igen informationen som finns under rubriken Hygieniska spabad och badtunnor. Doseringsangivelserna på etiketten Biocool Disinfect my pool är en rekommenderad dos och kan behöva justeras uppåt ifall man badar många eller väldigt länge. 

 • Säkerställ att reningsverk/filtersystem/U-system osv är rena och fungerar optimalt
 • Att cirkulationen är igång minst 24 timmar per dygn
 • DAG 1: Dosera 240 ml per 1000 liter vatten
 • DAG:2 Om vattnet upplevs grumligt, upprepa och dosera 120ml per 1000 ml
 • När badet är klart och rent så kan man bada igen
Ska cirkulation och bubblor vara igång när jag doserar?

Det räcker att cirkulationen är igång.

Jag har råkat överdosera. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar att du väntar 12 timmar före bad, precis som efter en vanlig dosering. Har du överdoserat kraftigt är du välkommen att kontakta oss för vidare information.

Kan jag släppa ut vattnet på marken eller vattna blommorna med det?

Det är din kommun som bestämmer hur vattnet ska hanteras och vad som får släppas ut. Ta därför kontakt med din kommun och kontrollera vad som gäller i ditt fall. Oftast är det tekniska kontoret som du vänder dig till.

Hur ofta behöver jag byta vattnet?

Spabad och badtunna med filter och reningssystem

Hur ofta man behöver byta vattnet är individuellt. Har man i grunden ett bra vatten och sköter underhållet kan det räcka med en gång per år. De allra flesta behöver byta 2-3 gånger per år. 

Viktigt är att man regelbundet byter/rengör filtret, har koll på cirkulationen och använder rätt mängd desinfektion.

Badtunna utan filter och reningssystem

Efter fyra dagar ska man tömma ur badet och rengöra karet innan man använder det igen.

Jag kommer att vara bortrest under en period. Hur ska jag dosera då?

Dosera motsvarande underhållsdosering. T.ex. ska du vara bortrest två veckor doserar du två gånger en vanlig underhållsdosering. En vanlig underhållsdosering är 40 ml per 1000 liter vatten för en vecka. Ska du vara borta två veckor doserar du således 80 ml per 1000 liter vatten. Ska du vara borta tre veckor doserar du 120 ml per 1000 liter vatten. Viktigt att tänka på när man kommer hem igen, är att dosera 40 ml per 1000 liter vatten så snart man kan för att underhållet ska vara optimalt. 

Varför bildas det en brun rand i spabadet eller badtunnan?

När du använder Disinfect my pool i ditt spabad så interagerar den aktiva substansen med både mikroorganismer och andra partiklar i ditt vatten. Produkten binder smuts i vattnet och det blir då en utfällning. Detta kommer att synas i form av en brun rand på kanten. Torka bort den och kontrollera att filtret är rent och att cirkulationen är igång. Låt reningsverket och desinfektionen göra sitt jobb, så klarnar vattnet. Är det mycket partiklar i vattnet kan det ta ett par dagar.

Viktigt att tänka på

 • Ha cirkulationen igång 24 timmar om dygnet
 • Rengör filtret ofta
Varför blir det bildas skum i vattnet?

Skum skapas av hårda jetstrålar tillsammans med luft. Skummet lägger sig när man slår av jetstrålarna. 

Färgas skummet brunt, beror det på att smuts i vattnet fastnar i skummet. Det är ett tecken på att produkten gör sitt jobb.

Skumbildningen brukar dämpas efter ett par dagar.

Hur får jag bort skum i vattnet i mitt spabad/badtunna?
 • Slå av jetstrålarna
 • Låt reningsverket och desinfektionen göra sitt jobb ett till två dygn, så brukar skummet lägga sig
 • Ta bort så mycket skum som möjligt från spabadet
 • Har det bildats en brun rand, torka bort den
 • Kontrollera att filtret är rent och att cirkulationen är igång 24 timmar om dygnet
Jag har fått utslag som kliar efter bad, vad är det?

En av våra vanligaste bakterier i vår närmiljö är Pseudomonas. Bakterien är bl.a. vanligt förekommande i vår jord och våra gräsmattor. Bakterier följer lätt med ner i badet när man kliver i och ur. Därför rekommenderas att använda skor till och från badet.

Hudutslag efter bad i bubbelpool eller bassäng kan många gånger bero på Pseudomonasfollikulit, särskilt om fler insjuknar samtidigt. Därför är det mycket viktigt att duscha och tvätta sig ren med tvål och vatten före och efter bad. Anledningen till detta kan vara att bakterien följer med ner i badet på fötter, kropp, badkläder eller via exempelvis trädgårdsslangen som ligger på marken och används till allt möjligt.

Det mest typiska är att utslagen lokaliseras till kroppsdelar som under badet täcks av badkläder. Utslagen är i de flesta fall självläkande på upp till tio dagar men om inte bättring ses efter denna tid bör man söka hjälp hos vårdcentral.

Vad skall man göra med badet om man misstänker att man drabbats av ett pseudomonasutbrott i vattnet?

Vid misstanke om utbrott bör man starta om från början med rent och fräscht vatten.

 1. Rengör kar och slangar med Biocool Shock my spa system enligt instruktion
 2. Har du sandfilter, byt ut sanden. Har du patronfilter eller filterbollar, köp nya
 3. Fyll upp med rent vatten
 4. Desinficera med Biocool Disinfect my pool

Secure transactions

Transactions are handled with bank-grade security.

Simple checkout

Our secure checkout is quick and easy to use.

Get in touch

Have questions? Get in touch with us at any time.

Titel

Grattis! Din order har fri frakt Du har 400 SEK kvar för fri frakt!
Inga fler produkter tillgängliga för köp